Vuollerimbygden

En levande bygd

Kännetecken för Vuollerimbygden idag är företagsamma människor och deras strävan att tillsammans göra bygden intressant och bekväm att bo och verka i. I dag berikas bygden genom att samhället är på väg att bli multikulturellt med ett brett spektra av nationaliteter. Människor känner stort ansvar för bygdens utveckling och fortlevnad och bidrar med ett stort mått av frivilligt arbete. Bygden präglas av entreprenörskap och framåtanda. Ett rikt föreningsliv och en fantastisk natur skapar möjligheter för en värdefull fritid. Bibliotek, biograf, museer, hembygdsgårdar och bagarstugor är lokaler som lockar många besökare med olika evenemang året runt med olika föreningar och organisationer som arrangörer. Många människors fritid i bygden präglas av olika former av idrottsaktiviteter. Det rika utbudet på aktiviteter är prisvärt och lättillgängligt. Det finns flera mötesplatser där god mat serveras med såväl lokala som internationella influenser.

Bygden har potential för att arrangera olika evenemang. Tillgång till scen, både inom- och utomhus, friidrotts-, och vintersportanläggningar samt erfarenheter att genomföra större event finns i bygden. Bygden erbjuder övernattningsmöjligheter både i form av hotell och enklare boende. Förutsättningarna för att kunna arrangera både större och mindre idrotts- och musikarrangemang samt kurs- och konferensverksamhet är mycket goda.

I bygden finns goda kommunikationsmöjligheter. Buss och tågförbindelser i omedelbar närhet, flyget drygt 1½ timme nära, såvida man inte kommer med ett sportflygplan – då kan man landa mitt i Vuollerim. Bygden har också ett väl utbyggt fibernät.

På senare år har ett antal bygdebolag engagerat flera hundra människor på olika sätt. Hotell- och restaurang, turistföretag, affär och skola drivs i dag i olika företagsformer ägda av stora delar av bygdens innevånare.

Texten ovan är hämtad från Vuollerimbygdens lokala utvecklingsplan, som går att läsa i sin helhet i nedan.

Vuollerimbygdens lokala utvecklingsplan LUP Slutversion